Doradztwo

Ochrona środowiska jest dziedziną która z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Wraz ze wzrostem znaczenia zwiększają się wymagania stawiane przedsiębiorcom które muszą zostać spełnione. Nowe akty prawne lub nowelizacje niejednokrotnie spędzają sen z powiek właścicielom firm. Dlatego nasza firma wychodzi im naprzeciw doradzając oraz przejmując obowiązki sprawozdawcze osiąga zgodność w każdym obszarze działalności.

Wykonujemy audyty środowiskowe w celu ustalenia stanu obecnego. Analizujemy posiadane decyzje oraz zezwolenia pod kątem profilu działalności. W momencie stwierdzenia niezgodności lub brak wymaganych decyzji występujemy w państwa imieniu do organów Państwowych o ich przygotowanie.

W zależności od państwa potrzeb zajmujemy się

 • Nadzór nad bazą BDO,
 • Przygotowywanie wniosków aktualizacyjnych oraz rejestrowych w bazie BDO
 • Prowadzenie konta zakładu w  Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE)  oraz bazy CRO
 • Przygotowywanie sprawozdania za korzystanie ze środowiska
 • Przygotowywanie zbiorczego zestawienia o odpadach
 • Przeprowadzenie kompleksowego audytu środowiskowego
 • Rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Monitorowanie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o Opakowaniach.
 • Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
 • Nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych,
 • Informowanie o przekroczeniach
 • Aktualizowanie rejestru aktów prawnych – wymóg ISO 14001
 • Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
 • Stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • Doradztwo w ramach bieżącej działalności
 • Przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu,

Emisja

Przygotowanie wniosków, raportów o emisji przedkładanie ich do UM, przygotowywanie raportów KOBIZE oraz wykonanie wpisu do Rejestru Operatorów CRO w związku z ustawą o
f-gazach

Odpad

Składanie wniosków BDO oraz ich aktualizacja. Prowadzenie ewidencji BDO, przygotowywanie wniosków na wytwarzanie odpadów, analiza odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Pomoc w klasyfikacji odpadów oraz w znalezieniu podmiotów mogących służyć usługami transportu oraz utylizacji w całym kraju. Współpracujemy z największymi podmiotami w kraju. Jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty utylizacji odpadów dla państwa zakładu.

Opakowania

Przygotowywanie sprawozdań OPAK oraz pomoc w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Opakowaniach. Pomoc w zakresie kalkulacji ilości opakowań wpuszczanych w rynek. Pomoc w nawiązaniu współpracy z organizacjami odzysku opakowań  w kraju. Negocjowanie konkurencyjnych stawek.

Gospodarka wodna

Doradztwo dotyczące ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne. Pomoc w określeniu obowiązków wynikających z danej ustawy dla państwa firmy. Nie każdy zakład jest podmiotem do którego jest skierowana ta ustawa. Pomagamy poruszać się w zawiłym języku przepisów prawa wodnego.

Audyty Środowiskowy

Wykonanie audytu środowiskowego nie jest dziś kwestią wyboru ale również obowiązkiem wynikającym z prawa. Wynikiem naszego audytu jest pewność posiadania zgodności w oparciu o wymagania prawne lub wykonanie planu działań jakie należy wykonać do osiągnięcia zgodności. Nasz audyt jest wykonywany przez specjalistów branżowych posiadający wieloletnie doświadczenie. Wszystkie nasze usługi jesteśmy prowadzić w 3 językach obcych: angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim na terenie całego kraju.
X