ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 jest coraz częściej doceniany przez przedsiębiorców z powodu wzrastającej świadomości klientów na aspekty środowiskowe. Jego założenia są oparte o międzynarodowe standardy i zmierza w kierunku wdrażania wszelkiego rodzaju elementów w celu minimalizowania negatywnego wpływu człowiek na środowisko. Pomaga firmom wykazać zaangażowanie w efektywność środowiskową. Norma w 2015 roku została przebudowana tak aby wyszła naprzeciw potrzebom dzisiejszego świata.

  • Posiadanie certyfikatu 14001 daje przewagę na rynku.
  • Jest jasnym sygnałem o spełnianiu wymagań prawnych
  • Minimalizowanie kosztów poprzez efektywne wykorzystanie surowców
  • Zwiększenie konkurencyjności w stosunku do pozostałych firm
  • Zyskanie statusu firmy proekologicznej przyczynia się do zmiany wizerunku.

Posiadanie ISO 14001 często idzie w parze z wdrożeniem standardu 9001. Wiele obszarów tych dwóch systemów pokrywa się z wymaganiami dla poszczególnych obszarów. Zatem jego wdrożenie nie powoduje przebudowy całego systemu  jedynie rozszerzenie niewielkiego obszaru.

X