Ocen bezpieczeństwa

Ocena ryzyka jest podstawą dla budowy oraz obsługi maszyny. Prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka w oparciu o szereg norm pozwala zastosować odpowiednie środki minimalizujące ryzyko do poziomu akceptowalnego. Nasza firma BP innovation oferuje pomoc w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno maszyn użytkowanych jak i projektowanych. Konsekwentne wdrażanie i spełnianie wymogów zapewniających bezpieczeństwo stanowiska pracy pozwala zapobiegać wypadkom i trwale obniża ryzyko ponoszenia za nie odpowiedzialności. W ten sposób pracodawca umożliwia pracownikom bezpieczną pracę i zwiększa ich efektywność. To dobre powody, aby regularnie i kompleksowo kontrolować wszystkie maszyny pod kątem zagrożeń – z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i minimalnym ryzyku.

Nasze usługi wykonujemy w kilku etapach:

  1. Zebranie danych na temat maszyn. (schematy, personel, dokumentacja, przeznaczenie)
  2. Identyfikacja zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności
  3. Szacowanie ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń
  4. Ocena istniejących środków ochronnych i analiza ich wpływu na bezpieczeństwo
  5. Przedstawienie propozycji zastosowania rozwiązań ograniczających ryzyko (dodatkowe instalacje, wygrodzenia kurtyny itp.)
  6. Opracowanie i przedłożenie sprawdzonego raportu wraz z zalecanymi działaniami i szacowanym budżetem

X