ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 osiągną Globalne Uznanie wśród firm produkcyjnych i usługowych. Jego celem jest zarządzanie jakością w państwa zakładzie ale również pomoc w organizacji państwa produkcji. Uzyskanie certyfikatu zwiększa państwa konkurencyjność na rynku oraz pozwala nabyć nowych klientów. Proces wdrożenia certyfikatu wymaga osiągnięcia współpracy pomiędzy poszczególnymi działami organizacji dzięki czemu zyskujemy kontrolę nad firmą jako całość.

Jak wygląda proces wdrożenia ISO

 1. Analiza
  Jest to etap w którym dokonuje się analizy zakładu oraz zapoznania się z profilem produkcji lub usługi. Na tym etapie jest sporządzany raport luk jakie będą wymagały doskonalenia przed przystąpieniem do certyfikacji
 2. Przygotowanie dokumentacji
  Na tym etapie tworzymy brakujące zapisy oraz dokumenty tak aby zapewnić zgodność ze standardem ISO. W każdym z tych etapów jesteśmy otwarci na wewnętrzne sugestie oraz wdrożenie już istniejących rozwiązań do systemu zarządzania tak aby proces integracji był skrojony na państwa możliwości.
 3. Audyt zerowy
  Jest to audyt wykonany po pewnym okresie funkcjonowania już systemu w celu weryfikacji jego funkcjonowania. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne niezgodności przystępujemy do certyfikacji zakładu.
 4. Audyt Certyfikacyjny
  Jest to etap w którym dokonujemy certyfikacji zakładu przez jednostkę certyfikacyjna. Służymy pomocą przy wyborze jednostki certyfikacyjnej tak aby zredukować państwa koszty oraz zapewnić jakość świadczonych audytów. Koszt certyfikatu w zależności od jednostki certyfikującej to nawet kilka tysięcy złotych które nie zawsze idą w parze z jakością usługi. Rezultatem audytu jest uzyskanie certyfikatu.
X