ISO 45001/18001

W roku 2018 została opublikowana nowa norma zawierająca w sobie OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004. Jest to pierwsza zharmonizowana norma opisująca System bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nowa norma jest w pełni kompatybilna w stosunku do standardu ISO 9001 oraz 14001 i w pewien sposób dopełnia całość. Zadaniem nowej normy jest dbałość o bezpieczeństwo wykonywanych czynności przez pracowników oraz prowadzenie prewencji w celu zminimalizowania negatywnych skutków. Struktura normy jest tożsama ze standardem 9001 oraz 14001. Dlatego posiadanie któregokolwiek z powyższych standardów ułatwi wdrożenie systemu ISO 45001.

Naszym zadaniem jest zapewnienie państwa organizacji zadowalającego poziomu bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie możliwości wystąpienia wypadku przy pracy. Norma 45001 została dopracowana tak aby mogła być zastosowana w organizacjach niezależnie od wielkości oraz profilu działalności.

Wdrożenie ISO 45001 jest zwieńczeniem systemów zarządzania i staje się spójnym komponentem całej organizacji. Jej skuteczne funkcjonowanie pozwala mieć poczucie pełnej kontroli nad bezpieczeństwem swoich pracowników. Posiadanie certyfikatu niesie również ze sobą więcej korzyści między innymi:

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Organizacja kultury bezpiecznej pracy
  • Zwiększenie wiarygodności wśród klientów.
  • Konkurencyjność na rynku w stosunku do pozostałych firm.
X